ΕΛΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Newsletter

    Δεσμεύομαι προσωπικά από τη θέση του επικεφαλής της Πρωτοβουλίας Αλλαγής και υποψηφίου Δημάρχου να ενώσω όλες τις δυνάμεις για έναν Δήμο βιώσιμο και ελκυστικό, έξυπνο, ανοικτό και αποτελεσματικό. Με αλήθειες και έργα. Με συνεργασία και συμμετοχή όλων μας. Με επιχειρησιακό σχέδιο και καινοτόμες προτάσεις που θα επανεκκινήσουν την αναπτυξιακή διαδικασία στην ευρύτερη περιοχή με όρους που θα έχουν άμεσα οφέλη στην ποιότητα ζωής όλων μας. Για έναν ισχυρό Δήμο. Δημιουργικό και συνεργατικό. Ασφαλή και αυτάρκη. Τον δικό μας Δήμο Βόρειας Κυνουρίας
    Γιώργος Καμπύλης

    Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ