Αναλυτικά οι προγραμματικές θέσεις του συνδυασμού ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ για τον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Δελτίο Τύπου

Οι προγραμματικές θέσεις του συνδυασμού ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Στο ζήτημα του Τουρισμού, όπου ο Δήμος μας προσδοκά πολλά, αφού ο τομέας αυτός συμβάλλει καθοριστικά στην αναπτυξιακή προοπτική του, τις επιλογές μας και τις πρωτοβουλίες  καθορίζουν:

α) οι σύγχρονες απόψεις που προέρχονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (WTO): Η οικονομία, το περιβάλλον και ο πολιτισμός είναι οι τρείς βασικοί πυλώνες για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και

β) τα πορίσματα σχετικής μελέτης του ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών) έτους 2016 με θέμα: «Ο πολιτιστικός και Θρησκευτικός Τουρισμός, ως συνιστώσες του Εθνικού Τουριστικού Προϊόντος».

Αναλυτικότερα

Οι προτεραιότητές μας και οι πρωτοβουλίες μας συνοψίζονται τα παρακάτω.

  • Όπως πιά γίνεται δεκτό διεθνώς η βιοκλιματική αρχιτεκτονική του κάθε τόπου είναι ένα χαρακτηριστικό που σχετίζεται με το περιβάλλον. 

Σκοπεύουμε έτσι να συμβουλευτικά να ενθαρρύνουμε όλες τις υπάρχουσες τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχειακές μονάδες, καταλύματα, κτλ) για την πραγματοποίηση επενδύσεων που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όλες αυτού του είδους οι επενδύσεις συμβάλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας γιατί ευνοούν την κερδοφορία των τουριστικών επιχειρήσεων μέσω μείωσης των λειτουργικών τους εξόδων χωρίς όμως να βλάπτεται το περιβάλλον και όλοι οι υπόλοιποι πλουτοπαραγωγικοί πόροι που σχετίζονται με αυτό. Ο ήλιος για παράδειγμα αποτελεί μια ενεργειακή πηγή η οποία παρέχει την απαιτούμενη ενέργεια χωρίς να εξαντλείται σε βάθος χρόνου καθιστώντας κάθε επένδυση πάνω σ’ αυτήν βιώσιμη.

  • Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο του κάθε τόπου είναι η γαστρονομία.

Η ανάδειξη του κινήματος γαστρονομίας “από τη φάρμα στο τραπέζι” είναι κι αυτός ένας βασικός πυλώνας τουριστικής ανάπτυξης ως προς την οικονομία του τόπου μας. Ως γνωστόν κάθε τόπος παράγει τα δικά του προϊόντα και με βάση αυτά διαμορφώνει τις γαστρονομικές του συνήθειες. Τα περισσότερα είναι προϊόντα του πρωτογενούς τομέα παραγωγής τα οποία lisensi avast terbaru χρησιμοποιούνται από τους τεχνίτες της μαγειρικής για την δημιουργία εδεσμάτων που αξίζει τον κόπο να δοκιμάσει ο κάθε ξένος επισκέπτης. Για παράδειγμα στον τόπο μας ποικιλίες χορταρικών και λαχανικών για σαλάτες με ελαιόλαδο ντόπιας παραγωγής, τυρί από ντόπιους κτηνοτρόφους, κρασί, οπωροκηπευτικά κτλ.

Η γαστρονομία και τα προϊόντα που παράγονται στις φάρμες των ντόπιων παραγωγών είναι για τον τόπο μας μια ταυτότητα μοναδική.

Σκοπεύουμε στην ανάδειξη της παραπάνω ταυτότητας του τόπου με την βοήθεια των διαδικτυακών μέσων και μέσω της διοργάνωσης ετήσιων φεστιβάλ (που θα μπορούν να εξασφαλίζουν και επισκεψιμότητα).

Προσδοκούμε έτσι μέσω και του τουρισμού να δημιουργήσουμε κίνητρα για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής με την πραγματοποίηση επενδύσεων οι οποίες είναι βιώσιμες  γιατί με  την βοήθεια του τουρισμού μπορούν να αποδειχθούν αρκετά κερδοφόρες διατηρώντας δυναμικές αποδόσεις και στο μέλλον.

  • Η διατήρηση των εθίμων και των τοπικών πολιτιστικών δράσεων είναι στοιχεία του πολιτισμού.

Ο πολιτισμός είναι ένας ακόμα βασικός πυλώνας ανάπτυξης του τόπου και για τον τουρισμό γιατί περιέχει στοιχεία τα οποία του προσδίδουν μια ταυτότητα μοναδική.

Η προβολή των διαφόρων πολιτιστικών δράσεων στον τουρισμό έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας νέας εναλλακτικής μορφής τουρισμού, τον πολιτιστικό τουρισμό. Ξένοι επισκέπτες έρχονται στην χώρα μας σε οργανωμένα γκρουπ έχοντας μεταξύ τους ένα κοινό ενδιαφέρον, την παρακολούθηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων.

Θέλουμε την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου μας με τα σύγχρονα διαδικτυακά μέσα, με διοργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων και εκδηλώσεων στην περιοχή. Αυτό θα μας δώσει ένα σημαντικό κίνητρο για επενδύσεις στην πολιτιστική προβολή του τόπου μας και στην προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού.

Όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας μπορούν να διατηρηθούν αναλλοίωτα στο χρόνο και η παραγωγική τους εκμετάλλευση μέσω του τουρισμού συμβάλει στην επίτευξη βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης για τον τόπο.

Η ενίσχυση της τοπικότητας και η ανάδειξη της μέσω των σύγχρονων διαδικτυακών τεχνικών, είναι ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να συμβάλει στη σύνθεση ενός νέου μοντέλου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Η τοπικότητα προσδιορίζεται από την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ομάδων που δραστηριοποιούνται είτε στον πρωτογενή τομέα παραγωγής είτε στον πολιτισμό (ιδρύματα, μουσεία, αλλά και συλλόγους ή ομίλους) και αποτελεί ένα βασικό στοιχείο βιωσιμότητας για τον τόπο.

Η τοπικότητα αναδεικνύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής  και με την χρήση  της σύγχρονης τεχνολογίας αξιοποιούνται όλα αυτά μέσω του τουρισμού. Έχουμε έτσι μια διασύνδεση του τουρισμού ως οικονομική δραστηριότητα με τις τοπικές παραγωγικές αλλά και πολιτιστικές δραστηριότητες που χαρακτηρίζουν κάθε τόπο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού ο οποίος δημιουργεί κέρδη στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο στους διεθνείς τουριστικούς οργανισμούς.

Θέλουμε η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων τόσο των παραγωγών, αλλά και των τυποποιητών της περιοχής μας, να μπορεί να γίνει με την χρήση  της σύγχρονης τεχνολογίας και την τακτική διοργάνωση εκδηλώσεων (εκθέσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων) στον τόπο μας για την προβολή τους, σε συνδυασμό με τις ταυτόχρονες δράσεις των πολιτιστικών συλλόγων κλπ κατά την διάρκεια των πιο πάνω εκδηλώσεων.

* Η διαφοροποίηση του προτύπου τουριστικής ανάπτυξης που ακολουθούσαμε μέχρι τώρα και ο εμπλουτισμός του τουριστικού μας προϊόντος με υποδομές για εναλλακτικές μορφές  τουρισμού είναι βασικές προϋποθέσεις βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. 

Με την δημιουργία των κατάλληλων αυτών  υποδομών ο τόπος μας έχει την δυνατότητα να στραφεί σε νέες μορφές τουρισμού εξασφαλίζοντας τουριστική κίνηση από νέες αγορές και πέραν της καλοκαιρινής περιόδου.

Μπορεί επίσης με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών μέσων του διαδικτύου να αναδειχθούν περιοχές οι οποίες είναι μέχρι τώρα τουριστικά αδικημένες παρ’ όλο που διαθέτουν πλούσιους τουριστικούς πόρους. Σκοπεύουμε δηλαδή να υπάρξει δηλαδή μια γεωγραφική διασπορά της προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών και να ανατραπεί το φαινόμενο της υπερσυγκέντρωσης τουριστικής κίνησης σε συγκεκριμένες μόνο περιοχές.

Ειδικότερες κατευθύνσεις στον τουρισμό

Παρατηρείται διεθνώς ότι, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η τουριστική ζήτηση εστιάζει σε μορφές τουρισμού που ικανοποιούν ειδικά κίνητρα. [Πολιτιστικός, Θρησκευτικός, Αγροτουρισμός, Θαλάσσιος Τουρισμός, Εκθεσιακός Τουρισμός, Ορεινός Τουρισμός, Γαστρονομικός, Φυσιολατρικός κλπ].

Ο σύγχρονος τουρίστας παρουσιάζεται με ποικιλία κινήτρων και ως εκ τούτου οι προορισμοί αναγκάζονται να προσφέρουν πιο σύνθετες τουριστικές εμπειρίες, εμπλουτισμένες με εναλλακτικές δραστηριότητες που διαφοροποιούνται από το κλασικό μοντέλο του μαζικού τουρισμού. Ωστόσο δύο από αυτές τις μορφές τουρισμού παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική και αυτές είναι ο πολιτισμικός και ο θρησκευτικός τουρισμός.

Ενόψει τούτων συμμεριζόμαστε απόλυτα τις διαπιστώσεις των ειδικών και αποδεχόμαστε ότι ο τουρισμός αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο για αρκετές περιοχές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η αυξητική τάση των ταξιδιών παγκοσμίως έχει οδηγήσει αναπόφευκτα σε αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των προορισμών και στη διαρκή προσπάθειά τους να προβάλλουν ελκυστικά τουριστικά προϊόντα.

Αναφορικά με τον Δήμο μας, το μέχρι σήμερα κυρίαρχο τουριστικό προϊόν είναι αυτό του μαζικού τουρισμού (ήλιος και θάλασσα). Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μία τάση προς την ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Ιδιαίτερη δε δυναμική στην ελληνική τουριστική αγορά παρουσιάζουν ο πολιτισμικός και ο θρησκευτικός τουρισμός που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική στην ελληνική τουριστική αγορά τόσο στην προσέλκυση εισερχόμενου όσο και εσωτερικού τουρισμού.

Σκοπός μας λοιπόν θα είναι να καταγράψουμε συστηματικά και προβάλουμε οργανωμένα και αξιόπιστα το (πλούσιο) απόθεμα των δύο αυτών κλάδων του τουρισμού όλης της περιφέρειας του Δήμου μας (δηλαδή όλων των χωριών) με στόχο την ανάδειξη της δυναμικής και της προοπτικής που παρουσιάζουν ως προς την ενίσχυση και την αναζωογόνηση του τουριστικού προϊόντος όλων των περιοχών μας.

Μας ενδιαφέρει έτσι να αποκτήσουμε νέες πολύγλωσσες εκδόσεις επιμελημένων συλλογών, και να ενθαρρύνουμε με κάθε τρόπο ομάδες εργασίας για την εκπόνηση επιμελημένων και εμπεριστατωμένων πονημάτων και εκθέσεων για όλες τις περιοχές του Δήμου μας. Μας ενδιαφέρει σοβαρά η επαναλειτουργία του αρχαιολογικού μουσείου του Άστρους, αλλά και η δημιουργία νεών μουσειακών χώρων και σε άλλα χωριά (π.χ. Παράλιο Άστρος, Άγιος Ανδρέας, Άγιος Πέτρος, Καστρί κλπ), συνιστώντας περαιτέρω δίκτυο μουσειακών χώρων σε όλο τον Δήμο.

Ταυτόχρονα πρόθεσή μας είναι να αναδείξουμε συστηματικά μέσω του διαδικτύου και σε μόνιμη βάση τα σημαντικά μνημεία του τόπου μας [ενδεικτικά: Έπαυλη Ηρώδη Αττικού, Κάστρο στο Παράλιο Άστρος, Ιερές Μονές, όλους τους αξιόλογους παλαιούς ναούς των χωριών μας κλπ).

Πρόθεσή μας επίσης είναι να επανασχεδιάσουμε και υλοποιήσουμε υποδομές που διευκολύνουν την πρόσβαση των επισκεπτών στα σημαντικά μνημεία του τόπου μας και στους ιστορικούς χώρους (π.χ. χώρος της Β΄ Εθνοσυνέλευσης, Κάστρο στο Παράλιο Άστρος κλπ) και να δημιουργήσουμε πλέγμα μόνιμων σταθερών σημείων πληροφοριών σε όλο τον Δήμο.

Πρόθεσή μας είναι ακόμα να ενισχύσουμε την οργάνωση σεμιναρίων από ειδικούς του χώρου του τουρισμού για την εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων σε τουριστικές επιχειρήσεις πάσης φύσεως και αξιοποίηση όλων των μέσων για την έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων αναφορικά με τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία στον τομέα του τουρισμού.