Ισχυρός Δήμος με ανεξάρτητα Κοινοτικά Συμβούλια

ΔΕΛΤΙΟ Μάιος
Ισχυρός Δήμος με ανεξάρτητα Κοινοτικά Συμβούλια

Ο συνδυασμός «Πρωτοβουλία Αλλαγής» με αφορμή την απόφασή του να μην ανακοινώσει συνδυασμούς στις Τοπικές Κοινότητας του δήμου Βόρειας Κυνουρίας ανακοινώνει τα εξής:

Ο νέος νόμος για τη λειτουργία των Δήμων, γνωστός και ως «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στις επικείμενες δημοτικές εκλογές φέρνει μια σειρά μεταρρυθμίσεων με στόχο την ενίσχυση του ρόλου των Τοπικών Κοινοτήτων μέσα σε έναν Δήμο.
Μεταξύ άλλων επέρχονται οι ακόλουθες σημαντικές αλλαγές:

α) Η εκλογή του Κοινοτικού Συμβουλίου γίνεται ανεξάρτητα από την εκλογή του ψηφοδελτίου του Δημάρχου. Θα υπάρχουν υποχρεωτικά
ξεχωριστά ψηφοδέλτια, δηλαδή θα υπάρχει ξεχωριστή κάλπη για τον υποψήφιο Πρόεδρο της κάθε Τοπικής Κοινότητας και ξεχωριστή κάλπη για τον Δήμαρχο. Ο υποψήφιος Δήμαρχος δεν μπορεί πλέον να έχει στο ψηφοδέλτιο του και υποψηφίους για Τοπικά Συμβούλια (όπως γίνονταν έως τώρα), διότι αυτά καταργήθηκαν και επανήρθαν οι ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, και αποκτούν έως ένα βαθμό αυτόνομη νομική μορφή.

β) Οι Πρόεδροι κοινοτήτων καλούνται όχι μόνο υποχρεωτικά στο δημοτικό συμβούλιο (με δικαίωμα ψήφου), αλλά και στις επιτροπές του δήμου, για θέματα που αφορούν την περιοχή τους.

γ) Ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι Τοπικές Κοινότητες αποκτούν τον δικό τους Προϋπολογισμό, το δικό τους ταμείο! Αξιοσημείωτη είναι η αποφασιστική αρμοδιότητα που αποκτά ο Πρόεδρος της Κοινότητας σε σχέση µε την κατανομή του αναλογούντος, στην κοινότητα, ποσοστού των κεντρικών αυτοτελών πόρων (ΚΑΠ), οι οποίοι προορίζονται για τις επενδυτικές ανάγκες του δήμου. Κάθε κοινότητα θα έχει πλέον δικούς της πόρους (ΚΑΠ) και θα αποφασίζει για πού θα χρησιμοποιηθούν. Με άλλα λόγια, οι αποφάσεις για το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό δεν θα λαμβάνονται αποκλειστικά από το δημοτικό συμβούλιο, με δεδομένο ότι ένα μέρος των προτεραιοτήτων θα καθορίζεται πλέον σε επίπεδο κοινότητας. Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω σοβαρά υπόψη στον πολιτικό σχεδιασμό για την λειτουργία του νέου Δήμου που οραματίζεται, η «Πρωτοβουλία Αλλαγής» αποφάσισε να σεβαστεί τον ενεργό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι τοπικές κοινότητες για το αύριο στην διοίκηση του Δήμου.

Με την απόφαση αυτή η Πρωτοβουλία Αλλαγής στέλνει το ξεκάθαρο μήνυμα ότι ως επόμενη δημοτική αρχή θα σεβαστεί τις αποφάσεις των κατοίκων στις Τοπικές Κοινότητες και θα συνεργαστεί με όλα τα Κοινοτικά Συμβούλια που θα αποφασίσουν με την ψήφο τους να
εκλέξουν, χωρίς να ξεχωρίζει τους Κοινοτικούς Προέδρους σε «δικούς μας και δικοί τους».

Παράλληλα διασφαλίζεται η ανεξάρτητη, ακομμάτιστη και απρόσκοπτη λειτουργία των Κοινοτικών Συμβουλίων χωρίς τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το «καπέλωμα» της όποιας δημοτικής παράταξης επέλεξε να κατεβάσει συνδυασμούς και στις Τοπικές Κοινότητες. Η Πρωτοβουλία Αλλαγής έχοντας πλήρως κατανοήσει  τον νέο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι δήμοι μετά τις εκλογές, επί της ουσίας αποφάσισε να «αναγνωρίσει» και να «παραχωρήσει»» από τώρα όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι» στα Κοινοτικά Συμβούλια και ο επόμενος δήμαρχος να επικεντρωθεί στην χάραξη της κεντρικής αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Δεν είμαστε ίδιοι με την απερχόμενη Δημοτική Αρχή που έμεινε στα παλι.

Τολμάμε για την ΑΛΛΑΓΗ στα Δημοτικά πράγματα.