Οι θέσεις του συνδυασμού “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ” για τη ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Δελτίο Τύπου
Αναλυτικά οι προγραμματικές θέσεις του συνδυασμού
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

1. Προκειμένου να μπορούμε να υλοποιήσουμε τις άμεσες προτεραιότητές μας σκοπεύουμε να εξετάσουμε άμεσα όλα τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου μας με οικονομικούς συμβούλους-ορκωτούς ελεγκτές, ώστε να προκύψει σαφής εικόνα (ανάλυση) της πραγματικής οικονομικής θέσης του Δήμου. Τυχόν, οφειλές του Δήμου είναι πέραν των δυνατοτήτων του, θα γίνει προσπάθεια να αντιμετωπιστούν θεσμικά μέσω της χρήσης υπαρχόντων εργαλείων και μεθόδων. gb instagram apk Δηλαδή, σε μια τέτοια περίπτωση θα εστιάσουμε σε διαδικασίες συνολικής ή τμηματικής αναχρηματοδότησης των τυχόν οφειλών για δημιουργία επαρκούς ρευστότητας, νομικής παρέμβασης και ελέγχου έργων και προμηθειών, διακανονιστικών προστίμων και οφειλών και γενικότερα δημιουργίας συνθηκών εξυπηρέτησης των οφειλών με βάση τους διαθέσιμους πόρους και με στόχο τη δημιουργία μια ανεκτής ρευστότητας.

2. Ταυτόχρονα με τα παραπάνω σκοπός μας είναι να προχωρήσει παράλληλα η καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με επαρκή στοιχεία ανά ακίνητο, με σκοπό την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση και δημιουργία εσόδων σε βάθος χρόνου. Στοχεύουμε σε λύσεις καινοτόμες και οργανωμένη προσπάθεια, ώστε μέσα από την διαδικασία αυτή να επιτύχουμε την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση.

3. Πλέον ζούμε στην κοινωνία της πληροφορίας και θεωρούμε απαραίτητη και αυτονόητη τη χρήση των καινούργιων έξυπνων (“Smart”) τεχνολογιών στη διακυβέρνηση του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Αυτονόητος για εμάς είναι ο εκσυγχρονισμός της ιστοσελίδας του Δήμου, και η προβολή του στα social media, καθώς και η γενικότερη ηλεκτρονική επικοινωνία του δήμου με τους πολίτες, έτσι ώστε να προωθήσουμε την άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία στο σύνολο της καθημερινότητας. Η αναβάθμιση του ηλεκτρονικού ιστοτόπου του Δήμου, είναι επιβεβλημένη ώστε κάθε δημότης να έχει πρόσβαση και να αναφέρει τα καθημερινά ζητήματα που προκύπτουν στην περιοχή του, ενώ παράλληλα θα μπορούν να αναδεικνύονται τα προς επίλυση καθημερινά προβλήματα, με μια απλή εφαρμογή μέσω κινητού τηλεφώνου (application). kms activator Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε κίνητρο στους δημότες μας να δρουν ενεργά τόσο για την βελτίωση της καθημερινότητάς τους, όσο και για την αναβάθμιση της περιοχής τους. Ταυτόχρονα και για τον ίδιο το δήμο με τον τρόπο αυτό είναι ευκολότερο να εντοπίζει και να επιλύει άμεσα όλα αυτά τα προβλήματα. Στην προσπάθεια μας να δώσουμε το λόγο στους πολίτες, φιλοδοξούμε να σχεδιάσουμε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα διαβούλευσης για τα σημαντικά ζητήματα που ταλανίζουν συνολικά το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.